Cambridge Linguaskill® testi ne sıklıkla yapılır?

Cambridge Linguaskill® sınavına herhangi bir zamanda girilebilir.