Cambridge Linguaskill® test sonuçları ne zaman açıklanır ?
Test, 48 saat içinde doğru ve anlık sonuçlar sağlar ve size uygun herhangi bir zamanda alınabilir. Sonuçlar, dil becerisini tanımlayan uluslararası standart olan Ortak Avrupa Referans Çerçevesi (CEFR) ile uyumludur.