Cambridge Linguaskill® Sınav nasıl uygulanmaktadır ?
Linguaskill® sınavı, Cambridge English tarafından yetkilendirilen global merkez ağı üzerinden yapılmaktadır.