Öğrenci Qkids® için uygun bulunmazsa ne yapabilirim?

Analyze Pack® sonunda öğrencinin ders motivasyonu ve öğrenme becerileri Qkids®'ten verim elde edebilecek standartlarda bulunmazsa öğrencinin eğitim sürecine katılması mümkün olmamaktadır, bu tip durumlarda minimum 30 gün sonrasında öğrencinin analiz edileceği yeni bir değerlendirme süreci ile eğitime kabul mümkündür.